Lượt xem: 399   |   Đánh giá:
Thanh lược
Trong kho: 1

Thông tin sản phẩm

CHI TIẾT SẢN PHẨM  
 
 

Thanh lược 1 pha, Thanh lược 2 pha, Thanh lược 3 pha - Phụ kiện tủ điện - Thiết bị điện công nghiệp - Phục vụ cộng đồng tủ bảng điện! 

 Quy cách  Dòng điện  Khoảng cách pha   Khoảng cách cực (mm)  Chiều dài (mm)
 1 Pha 63/1 56 x 1 20 100
 1 Pha 100/1 56 x 1 20 100
 2 Pha 63/2 27 x 2 20 100
 2 Pha 100/2 27 x 2 20 100
 3 Pha 63/3 18 x 3 20 100
 3 Pha 100/3 18 x 3 20 100

 

thanh luoc 3 pha
thanh luoc 2 phathanh luoc 1 pha

thanh luoc 4 pha

 

Bình luận