1. Giới thiệu khóa học:

  • Giao diện người - máy HMI (Human - Machine Interface): Là các thiết bị hiển thị quá trình xử lí dữ liệu để người vận hành điều khiển các quá trình hoạt động của hệ thống.


2. Học viên làm được gì sau khóa học:

Sau khi kết thúc môn học này, học viên có thể:

- Học viên hiểu và lập trình được một số giao diện HMI dùng phổ biến trong công nghiệp
- Lập trình cảnh báo lỗi hiển thị lên màn hình

3. Đối tượng :

>> Sinh viên chuyên ngành Điện, Tự động hoá, Hệ Thống Điện.
>> Kỹ sư vận hành tại các nhà máy. Kỹ sư thiết kế hệ thống tự động hoá.

4. Thông tin khóa học:

>>  Thời lượng:       1,5 tháng/ Khoá
>>  Số lượng:            5 - 10 Học viên/lớp
>>  Học phí:              3.500.000  VND ( học phí đã bao gồm tài liệu đào tạo )
>>  Địa điểm học:    A5/10L Đường 1a, ấp 1, Vĩnh Lộc B , Bình Chánh , TPHCM
>> Thời gian học:     Từ 18h00 đến 19h30

5. Nội dung khóa học:

STT

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Thời lượng (giờ)

PHẦN 1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

1.1 Step 7 Microwin TD200
1.2 Protool Pro/winCC Flexible OP73, OP77, TP170, TP177, TP270, PC
1.3 Tạo mới chương trình, down load chương trình
1.4 Tạo và in ấn tài liệu tham khảo

2h

PHẦN 2

KHAI BÁO CÁC BIẾN SỬ DỤNG GIAO TIẾP VỚI PLC

2.1 Các hàm xử lý số liệu (Scale, Limit, Multiplexing...)
2.2 Các kiểu số liệu hiển thị

2h

     PHẦN 3

MÀN HÌNH SCREENS

3.1 Các hàm chuyển màn hình bằng phím nhấn
3.2 Các hàm chuyển màn hình từ PLC
3.3 Hiển thị đồ họa các ảnh bitmap lên màn hình
3.4 Vẽ đồ thị

CẢNH BÁO VÀ SỰ KIỆN

4.1 Cảnh báo và lưu các cảnh báo vào bộ nhớ màn hình
4.2 Xác nhận có cảnh báo ACK
4.3 Tổ chức và lưu lại các sự kiện
4.4 Xem các cảnh báo và sự kiện trên màn hình
4.5 Các hàm xử lý cảnh báo và sự kiện

CÔNG THỨC (RECIPES)

5.1 Tạo công thức
5.2 Lưu công thức
5.3 Các hàm xử lý công thức

CÁC HÀM HỆ THỐNG (PLC JOBS)

6.1 Chuyển màn hình từ PLC
6.2 Khai báo các vùng trao đổi Data giữa PLC và màn hình
6.3 Giao tiếp màn hình với máy in nối tiếp

10h

      PHẦN 4

LẬP PROJECT VÀ THỰC THI PROJECT

1. Lập Project
2. Thực hiện Project.
3. Kết thúc Project.
4. Lab 4-1: Thực hiện Project.
5. Hoàn thiện Project -> Cấp chứng chỉ

              4h